arganowy krem do twarzy

o kosmetykach kosmetykiem jest każda substancja

arganowy krem do twarzy
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.
Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyc.

Widok do druku:

arganowy krem do twarzy