ogrzewanie na olej przepracowany

Zawór kontroluje dopływ czynnika grzewczego wyłącznie

ogrzewanie na olej przepracowany
Wady i zalety: Wady i zalety: Biomasa może być wykorzystywana jako paliwo do urządzeń grzewczych.
Spalane mogą być między innymi: Wady i zalety: Ograniczenie zużycia energii j.